Return rules

Withdrawal by the consumer

1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

1.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (“Rendelet”) értelmében a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván ezen jogával, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Fogyasztó a csomagot átvette. 

1.2. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával.

1.3. A fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. 

2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

2.1. A fogyasztó a Rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a jelen pontban hivatkozott kormányrendelet 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

3.1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő az elállás közlésétől számított 14 nap.

3.2. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

3.3. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

If the Consumer withdraws from the contract in accordance with Section 22 of the Decree, the Service Provider shall reimburse the full amount paid by the Consumer as consideration, including the costs incurred in connection with the performance, no later than within 14 days of becoming aware of the withdrawal.

In the event of cancellation or termination in accordance with Section 22 of the Decree, the Service Provider shall refund the amount returned to the Consumer in the same manner as the payment method used by the Consumer. With the express consent of the Consumer, the Service Provider may use another payment method for the refund, but the Consumer may not be charged any additional fees as a result. The Service Provider shall not be liable for any delay due to a bank account number or postal address provided incorrectly and / or inaccurately by the Consumer.

4.2. Többletköltségek

If the Consumer specifically chooses a mode of transport other than the least expensive standard mode of transport, the Service Provider shall not be obliged to reimburse the resulting additional costs. In this case, we are obliged to refund up to the indicated general shipping rates.

4.3. Visszatartási jog

The Service Provider may withhold the amount returned to the Consumer until the Consumer has returned the product or has confirmed beyond a reasonable doubt that it has been returned; the earlier of the two dates shall be taken into account. Shipments sent by cash on delivery or by post are not accepted by the Service Provider. 

5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

5.1. A termék visszaszolgáltatása

If the Consumer is in accordance with 45/2014. (II. 26.), it is obliged to return the product immediately, but no later than within 14 days from the notification of the withdrawal, or to hand it over to the Service Provider or the person authorized by the Service Provider to receive the product. Returns are considered completed if the Consumer sends the product before the deadline.

5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

The Consumer shall bear the direct cost of returning the product. The product must be returned to the address of the Service Provider. If the Consumer terminates the contract for the provision of services outside the business premises or between absentees after the commencement of the performance, he is obliged to pay the company a fee proportional to the service provided by the time the notice is given to the company. The amount to be paid proportionally by the Consumer shall be determined on the basis of the total amount of the consideration established in the contract, plus tax. If the Consumer proves that the total amount thus determined is excessive, the proportional amount shall be calculated on the basis of the market value of the services provided up to the date of termination of the contract. Please note that we are not able to pick up a product returned by cash on delivery or postage.

5.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

The Consumer is liable for depreciation resulting from use in excess of the use required to determine the nature, characteristics and functioning of the product.

6. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

The Service Provider expressly draws the Consumer’s attention to the fact that the Consumer may not exercise his right of withdrawal in accordance with Article 29 of the Decree. In the cases referred to in paragraph 1.